Zadbaj o bezpieczeństwo w swojej firmie – jakie korzyści niosą ze sobą szkolenia przeciwpożarowe?

Szkolenie przeciwpożarowe w firmie – dlaczego jest takie ważne? Prowadzenie własnej firmy wiąże się z szeregiem obowiązków mających na celu nie tylko usprawnienie działalności czy zdobycie jak największej rzeszy klientów, ale też nieustanne dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Kodeks Pracy zawiera zbiór przepisów, które ujednolicają wszystkie prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców powiązanych z nimi tzw. stosunkiem pracy. Składa się on z 15 działów, wśród których znajduje się również zapis dotyczący ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy. Do najważniejszych zapisów należą:

 • zorganizowanie dla pracowników szkolenia przeciwpożarowego

 • wyznaczenie przez pracodawcę co najmniej jednej osoby, na której spoczywać będzie obowiązek wykonywania czynności związanych z profilaktyką przeciwpożarową, a także  organizacją ewentualnej ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy podczas wybuchu pożaru – liczba odpowiedzialnych osób uzależniona jest m.in od wielkości zakładu pracy oraz ilości zatrudnionych pracowników

 • zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji

 • przygotowanie budynku do ewentualnej akcji pożarowej

 • zapewnienie środków medycznych koniecznych do udzielenia pierwszej pomocy

Ze względu na to, że zwykły obywatel nie posiada z reguły wystarczającej wiedzy co do etapów postępowania w przypadku zagrożenia wybuchem pożaru jak i samej akcji ratunkowej, zaleca się wzięcie udziału w szkoleniach przeciwpożarowych.

Szkolenia przeciwpożarowe – na czym polega ich istota

Przeprowadzanie szkoleń dotyczących przestrzegania przepisów z ochrony przeciwpożarowej oferują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia takich szkoleń dla pracowników. Mowa tu zarówno o pracownikach szeregowych (szkolenie podstawowe) oraz wyznaczonych do konkretnych działań w przypadku wybuchu pożaru ( szkolenie zaawansowane).

Tego typu szkolenia najczęściej dzielą się na część teoretyczną:

 • charakterystyka wyposażenia przeciwpożarowego (zasady działania)

 • informowanie odpowiednich służb o zaistniałej sytuacji

 • ewakuacja

oraz praktyczną:

 • prezentacja w jaki sposób ugasić pożar

 • udzielanie pierwszej pomocy

 • obsługa wyposażenia przeciwpożarowego

Dlaczego udział w szkoleniu PPOŻ jest tak istotny

Usługi przeciwpożarowe świadczone przez wykwalifikowane jednostki są świadczeniem, z którego zobowiązany jest skorzystać każdy pracodawca. Szkolenia przeciwpożarowe mają  zagwarantować zatrudnionym przez niego pracownikom wiedzę wystarczającą na wdrożenie odpowiednich działań w przypadku wybuchu pożaru na terenie zakładu pracy. Udział w takim szkoleniu to nie tylko okazja na  poszerzenie swojej wiedzy i nabycie nowych umiejętności, ale również realna poprawa bezpieczeństwa w firmie.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.